Index

Allan M. Axelrad (University of Pennsylvania)

Norwood, PA: Norwood Editions, 1978. Limited to 200 Copies.

Copyright © 1978, Allan M. Axelrad.

Placed online with permission of the copyright holder.

[May be reproduced for instructional use by individuals or institutions; commercial use prohibited.]


 • Abrams, M. H., 36n
 • Adams, Henry, 38n
 • Adams, John, 198n
 • Afloat And Ashore: see Wallingford Novels
 • Allston, Washington, 37n
 • American Democrat, The, 9, 31, 39n, 42n, 46n, 79n, 85, 101, 154n, 156n, 157n, 158n, 161n, 170, 173, 194n, 195n, 196n, 198n, 199n, 200.
 • “American and European Scenery Compared,” 160n, 220n
 • Arcadia: see Civilization
 • Arendt, Hannah, viii, 183-184, 201n, 202n
 • Aristocracy and Aristocrats, 16, 27-28, 94, 171, 172, 174-181, 184-189, 191, 193, 196n-197n, 198n, 199n, 201n
 • Aristotle, 175, 198n
 • Augustine, Saint, 208, 210, 212-214, 217
 • Autobiography Of a Pocket-Handkerchief, 157n, 176, 198n, 199n
 • Bailyn, Bernard, 49, 72n
 • Balzac, Honoré de, 39n
 • Baym, Nina, 137-138, 158n, 197n
 • Beard, James Franklin, vii, 42n, 83, 99, 107n, 111n, 112n, 114n, 158n, 161n, 208-209, 220n
 • Becker, George, 76n, 109n
 • Bender, Thomas, 107n, 196n
 • Benson, Lee, 113n
 • Bewley, Marius, 94, 110n, 162n, 196n
 • Bier, Jesse, 44n, 131, 106n, 197n, 220n
 • Black Elk, 59, 61
 • Boewe, Charles, 77n
 • Bolingbroke, Viscount: see St. John, Henry
 • Boorstin, Daniel J., 76n
 • Boynton, Henry Walcott, 112n, 203n
 • Brady, Charles A., 44n, 109n, 218n
 • Bravo, The, x, 27, 45n, 64, 68, 74n, 7Sn, 86, 92, 97, 108n, 124, 165, 173, 179-191, 193, 198n, 200n, 201n, 202n, 209
 • Brownell, W. C., 110n
 • Brumm, Ursula, 73n
 • Bryant, William Cullen, 2, 3, 6, 73n, 76n, 108n
 • Burke, Edmund, 139
 • Bury, J.B., 72n
 • Byron, Lord, 181
 • Cady, Edwin, 130, 133, 156n, 157n
 • Callow, James T., 36n, 37n, 73n, 91, 109n, 158n
 • Calvin, John, 142-143
 • Canby, Henry Seidel, 39n, 78n, 110n, 161n, 197n
 • Chainbearer, The: see Littlepage Series
 • Charvat, William, 112n
 • Chase, Richard, 78n
 • Christman, Henry, 162n, 197n
 • “Chronicles of Cooperstown, The,” 159n
 • Church, The, 8, 18, 22, 28-29, 44n-45n, 94-98, 118, 124-126, 140-144, 183, 205-208, 218n, 219n
 • City, The, 10, 14, 64, 149, 173-174, 176, 185, 189, 196n
 • Civilization, Stages of (In Chronological Order):
  • Savage State, 4, 7, 11, 12, 13, 52, 59, 89, 121
  • Pastoral State (also called Arcadia or Proximate Utopia), ix-x, 1-9, 12-17, 19, 21, 26, 31, 51, 52, 59, 64, 84, 86, 88, 90, 91, 103, 115-153, 157n, 165-173, 175, 177. 182, 185-190, 192-193, 209, 211, 215
  • Consummation of Empire, 4, 7, 22. 25, 60-61
  • Vicious State (also called State of Destruction or Proximate Anti-Utopia), ix-x, 1-2, 4, 7, 8, 24, 25-30, 32, 53. 64, 86, 89-90, 96-97, 165-193
  • Desolate State, 4, 7, 10-11, 32-33, 53, 57, 58, 59, 66, 88, 89-92
 • Clark, Harry Hayden, 78n
 • Cohen, Hennig, 40n
 • Cole, Thomas, 2-7, 10-11, 14, 22, 24, 25, 32, 33, 35n, 37n, 89, 90, 92, 96, 115, 148, 181, 190, 213, 221n
 • Coleridge, Samuel Taylor, 218n
 • Collins, Frank M., 46n, 75n, 99, 101, 111n
 • Condorcet, Antoine-Nicolas de, 69-71, 79n
 • Consummation of Empire: see Civilization
 • Cooper, James Fenimore, passim
 • Cooper, Susan Augusta (Mrs. Cooper): see DeLancey, Susan Augusta
 • Cooper, Susan Fenimore, 82, 106n, 143, 160n, 199n, 205, 218n
 • Cooper, William, vii, 125, 131
 • Cowie, Alexander, 99, 111n, 163n
 • Crater, The, x, 1-34, 35n-37n, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 60, 65. 74n, 79n, 83, 85, 86, 88, 97, 98, 103, 105, 107n, 115-119. 125, 126, 137, 153, 157n, 166, 168, 178, 191, 193, 194n, 206, 209, 21l, 213, 215, 222n
 • Davidson, Marshall, 38n
 • Davis, David Brion, 41n
 • Deerslayer, The: see Leatherstocking Tales
 • Defoe, Daniel, 40n
 • Dekker, George, 107n, 110n, l57n, 161n
 • DeLancey, Susan Augusta (Mrs. Cooper), 130-131
 • Desolate State: see Civilization
 • Dryden, Edgar A., 78n, 107n
 • Durand, Asher, 148
 • Ekirch, Arthur Alphonse, Jr., 68-69, 78n, 101, 113n
 • Eliade, Mircea, viii, 5, 11, 30-32, 38n, 41n, 46n, 47n, 54, 59, 72n, 74n, 75n, 210, 221n
 • Excursions In Italy, 40n, 45n, 92, 156n, 191, 194n, I98n, 202n, 203n, 220n
 • Excursions In Switzerland, 45n, 195n, 198n, 202n, 207-208, 220n
 • Fiedler, Leslie, 78n
 • Field, Thomas Warren, 170
 • Flexner, James Thomas, 42n
 • Fox, Dixon Ryan, 76n, 112n, 163n, 197n
 • Fussell, Edwin, 79n, 103, 114n
 • Gates, W. B., 35n, 40n
 • Gentry Class, 19, 103, 117-118, 124-126, 129-135, 151-153, 157n, 174, 188-189, 198n
 • Gerlach, John, 103, 113n
 • Gleanings In Europe: France, 74n, 154n
 • Gleanings In Europe. Volume Two, England, 160n, 219n
 • Goggio, Emilio, 200n
 • Greenough, Horatio, 149, 177
 • Griffin, Max L., 161n
 • Griswold, Rufus Wilmot, 179
 • Grossman, James, 106n, 196n, 202n-203n
 • Halleck, Fitz-Greene, 73n
 • Hamada, Masajiro, 35n
 • Hamilton, Alexander, 196n
 • Harrington, James, 115
 • Hawthorne, Nathaniel, 47n, 73n, 146
 • Headsman, The, 39n, 43n, 4Sn, 68, 7Sn, 79n, 159n, 167, 194n
 • Heckewelder, J. G., 64-65
 • Heidenmauer, The, 17, 20, 27, 40n, 45n, 68, 75n, 79n, 88, 92-99, 108n, 109n, 11On, 111n, 159n, 179, 209, 22On
 • Hicks, Granville, 162n
 • History. Ideas of:
  • Cyclical History, ix, 1-8, 9-11, 13, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36n, 38n, 45n, 46n, 49-62, 64-71, 72n-74n, 76n, 84, 86-98, 105, 107n, 115-117, 123, 127, 148-149, 152, 165-173, 175-176, 179-181, 186, 190, 205, 209, 210-217, 221n-222n
  • Idea of Progress, 4, 24, 25, 36n, 44n, 45n, 47n, 50, 53, 59-61, 65-71, 73n, 77n, 78n, 81-83. 87, 93, 98-99, 102-104, 106n-107n, 109n-110n, 115, 211-217, 221n-222n
  • Profane History, 2, 4, 7, IO, 11, 25, 31, 33-34, 45n, 50, 57, 117, 139, 166, 167, 172, 205, 208, 210-217
  • Sacred History, 2, 7, 34, 205, 210-217
 • Hobart, John Henry, 18, 218n
 • Hogue, WiIIiam M., 197n, 219n
 • Home Novels, 17, 97, 101, 131, 139, 143, 170
  • Home As Found, 37n, 40n, 51, 88, 123-124, 125, 153, 155n, 159n, 160n, 169-170, 172, 191, 192, 195n, 203n
  • Homeward Bound, 37n, 74n, 75n, 76n, 112n, 137, 148, 158n, 160n, 170
 • House, Kay Seymour, 39n, 104, 110n, 114n, 161n, 196n, 219n
 • Hudson River School, 2, 3, 6-7, 36n, 37n, 52, 53, 57, 65, 88, 148, 192
 • Irving, Washington, 73n, 108n
 • Jackson, Andrew, 102-103, 176, 178-179, 199n-200n
 • Jefferson, Thomas, 150, 161n
 • Jones, Howard Mumford, 36n, 37n, 38n, 39n, 41n, 51, 52, 72n, 73n, 163n, 196n, 209, 218n, 220n
 • Kasson, Joy S., 74n
 • Kaul, A. N., 121, 154n, 172, 195n
 • Kay, Donald, 113n
 • Kirk, Russell, 110n
 • Kuhn, Thomas, viii, 68, 78n
 • Lafayette, Marquis de, viii
 • Last Of The Mohicans, The: see Leatherstocking Tales
 • Lawrence, D. H., 77n, 93, 110n, 120-121, 154n, 174, 196n
 • Leatherstocking, ii, 12, 13, 15, 41n, 57-61, 65-71, 77n, 78n, 122-123, 125, 138, 148-149, 155n
 • Leatherstocking Tales, 3, 65-71, 77n, 172
  • Deerslayer, The, 13, 40n, 41n, 56, 65-66. 75n, 122, 155n
  • Last Of The Mohicans, The, 57-58, 75n, 91-Y2. 108n, 109n, 115n, 209
  • Pathfinder, The, 58, 66, 75n, 77n, 137, 155n, 158n
  • Pioneers, The, 5, 20, 24, 42n, 58, 63-65, 76n, 77n, 86, 90. 91, 97, 99, 108n, 117, 121, 123-124, 126, 131, 152-153, 155n, 169-170, 190, 195n
  • Prairie, The, 42n, 58-61, 65-71, 74n, 76n, 77n, 79n, 88, 92, 108n, 121, 122, 155n, 160n, 172, 209
 • Letter To His Countrymen, A, 179-180, 198n, 200n
 • Lionel Lincoln, 40n, 74n, 76n, 79n, 86, 88, 89, 97, 108n, 126, 143, 207, 209
 • Littlepage Series, 3, 17, 38n, 43n, 51, 86, 97, 103, 124, 131-132, 167
  • Chainbearer, The, 46n, 64, 79n, 86, 117, 122, 124, 126, 134-135, 152-153, 158n, 161n, 194n
  • Redskins, The, 40n, 43n, 88, 99, 101, 125, 126, 143. 153, 159n, 160n, 162n, 170, 191, 194n, 195n, 199n, 202n
  • Satanstoe, 43n, 153
 • Lounsbury, Thomas R., 79n, 82, 106n, 112n, 197n
 • Löwith, Karl, 36n
 • Lüdeke, H., 11On, 197n
 • Luther, Martin, 94, 143
 • Lyell, Charles, 40n
 • Lynen, John F., 36n, 197n
 • Mannheim, Karl, viii, 116-117, 154n
 • Manuel, Frank E., 154n
 • Marx, Leo, 46n, 146-147, 160n
 • Maxwell, D. E. S., 110n
 • McCloskey, John, 35n, 45n, 107n
 • McWilliams, John P., Jr., 35n, 42n, 45n, 78n, 79n, 83, 101-103, 107n, 11On, 112n-113n, 161n, 198n
 • Melville, Herman, 13, 47n, 146
 • Meyers, Marvin, 101, 103, 113n
 • Miles Wallingford: see Wallingford Novels
 • Miller, Perry, 36n, 38n, 141, 159n, 218n
 • Monikins, The, 35n
 • Monk, Maria, 45n
 • Montesquieu, Charles de, 198n
 • Moore, Arthur K., 78n, 79n
 • More, Thomas, 115
 • Morse, Samuel F. B., 45n
 • Nature, 1, 2, 5-6, 8, 13-14, 33, 41n, 52, 53, 54-66, 88, 147-148, 168, 196n
 • Neihardt, John G., 75n
 • Newman, John Henry, 218n
 • Nicolson, Majorie Hope. 37n, 38n, 40n, 73n
 • Niebuhr, Reinhold, viii, 211-217, 220n, 221n, 222n
 • Nisbet, Robert A., viii, 24, 36n, 43n, 46n, 54, 55, 61, 72n, 73n, 74n, 76n, 120, 139, 141, 154n, 158n, 159n, 168, 194n, 195n, 222n
 • Noble, David W., 77n, 78n, 122, 155n
 • Noble, Louis Legrand, 2-3, 6-7, 14, 24, 25, 37n, 38n, 41n, 42n, 43n, 44n, 47n
 • Notions Of The Americans, 85, 99-105, 111n-113n
 • Nye, Russell Blaine, 79n
 • Oak Openings. The, 42n, 76n, 102-105, 121, 122, 161n, 189-190, 202n, 215, 222n
 • O’Donnell, Charles, 36n, 194n, 197n, 220n
 • Palfrey, Thomas R., 39n
 • Parrington, Louis Vernon, 152, 162n
 • Pastoral State: see Civilization
 • Pathfinder, The: see Leatherstocking Tales
 • Pearce, Roy Harvey, 24, 43n, 78n, 79n
 • Persons, Stow. 72n, 73n, 74n, 156n
 • Pessen, Edward, 113n
 • Philbrick, Thomas, viii, i, 18, 35n, 36n, 37n, 38n, 39n, 42n, 77n, 107n
 • Pilot, The: 108n, 124
 • Pioneers, The: see Leatherstocking Tales
 • Plato, 115, 168
 • Porte, Joel, 13, 41n, 45n, 78n, 219n
 • Prairie, The: see Leathertocking Tales
 • Precaution, 85
 • Progress, Idea of: see History
 • Providence, 9, 11, 13, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 51, 61, 167-169, 205, 209-210, 214, 217
 • Proximate Utopia: see Civilization
 • Proximate Anti-Utopia: see Civilization
 • Red Rover, The, 75n, 108n
 • Redskins, The: see Littlepage Series
 • Reed, Luman, 4
 • Ringe, Donald A., viii, 35n, 36n, 37n, 38n, 39n, 45n, 73n, 78n, 104, 108n, 114n, 182, 194n, 196n, 209, 213, 219n, 220n, 221n-222n
 • Robinson, E. Arthur, 77n
 • Romanticism, 5, 10, 52, 53, 55, 65, 75n, 88, 162n, 205-206, 208, 218n
 • Ross, John, 113n
 • Rousseau, Jean Jacques, 12, 52
 • Ruins of Time, 5, 10, 33, 51-54, 56-58, 60, 87-93, 96-97, 108n, 109n, 169, 191, 203n
 • St. John, Henry, Viscount Bolingbroke, 49-50
 • Sanford, Charles L., 36n
 • Satanstoe: see Liitlepage Series
 • Schlesinger, Arthur, Jr., 102-103, 113n
 • Science and Technology, 29, 32, 46n-47n, 59, 62, 64, 70-71, 86, 104, 127, 139, 145-149, 189-190
 • Scott, Sir Walter, 64, 205, 218n
 • Scudder, Harold H., 36n, 40n
 • Seabury, Samuel, 141
 • Sea Lions, The, 74n, 77n, 103, 142, 158n, 159n, 160n, 203n, 206, 209, 215, 219n
 • Shakespeare, William, 39n
 • Shelley, Percy Bysshe, 56
 • Shubrick, William Branford, 173
 • Simms, William Gilmore, 174
 • Sin, 2, 5-9, 10-13, 25, 30, 32, 40n, 45n, 51-53, 61, 65-66, 70-71, 84, 86-87, 96-97, 105, 110n, 115, 119, 122, 166-174, 205, 208-212, 215
 • Slotkin, Richard, 64, 77n, 78n, 79n
 • Smith, Henry Nash, 69-70, 79n, 151, 156n, 161n, 162n
 • Social Change, vii, ix, x, 2, 3, 5, 6, 8, 17-22, 49-71, 84, 86, 93-95, 105, 115, 119, 123, 127, 131, 134, 141-142, 145-146, 148-150, 152-153, 156n, 165, 172
 • Social Hierarchy, 12-13, 15-22, 27, 62, 84, 86, 89-90, 94, 97, 102-103, 117-142, 145, 149-153, 155n, 156n, 157n, 161n, 162n-163n, 174-180, 185-189, 192, 196n-198n
 • Spiller, Robert E., vii, 35n, 45n, 81, 93, I01, l06n, 110n, 113n, 130-131, l56n, 162n, 197n, 200n
 • Spy, The, ix, 20, 62, 84, 86-87, 88-92, 97, 107n, 108n, 124, 126, 165, 206, 219n
 • Stein, Paul, ll0n
 • Stone, Ronald H., 221n
 • Taft, Kendall B., 112n
 • Technology: see Science and Technology
 • Teggart, Frederick J., 214, 222n
 • Thoreau, Henry David, 47n, 146
 • Tocqueville, Alexis de, 16-17, 27, 42n, 145
 • Tünnies, Ferdinand, 8
 • Towns of Manhattan, The, 172-173, 195n, 215, 219n, 222n
 • Tuttleton, James W., 111n
 • Twain, Mark, 209
 • Utopia and Utopians, ix-x, 2, 7, 8-9, 39n, 42n, 69-70, 115-117, 153, 215
 • Vanderbilt, Cornelius, 133
 • Vesell, Elliot S., 37n, 38n
 • Vicious State: see Civilization
 • Virgil, 14
 • Volney, Constantin François de Chasseboeuf, Count de, 51-53, 57, 73n, 87-88, 108n, 115, 166, 190, 194n
 • Walker, Warren S., 78n, 106n, 161n
 • Wallingford Novels, 17, 64, 117, 124-125, 126, 127-131, 137. 152-153
  • Afloat And Ashore, 37n, 86, 124, 127, 145-146, 155n, 156n, 157n, l58n, 159n, 160n, 161n, 196n
  • Miles Wallingford, 37n, 86, 127, 135-136, 158n, 159n, 162n, 219n
 • Waples, Dorothy, 109n
 • Ward, John William, 73n-74n, 78n, 79n
 • Wasserstrom, William, 78n, 79n
 • Water-Witch, The, 74n, 108n
 • Ways Of The Hour, The, 13, 17, 62, 83. 84, 99, 103, 137, 158n, 160n, 173, 195n, 196n, 197n, 198n, 209, 210, 215, 220n
 • Weber, Max, 26, 142, 143, 207
 • Wept Of Wish-Ton-Wish, The, 74n, 76n, 108n, 143, 160n, 221n
 • Wetmore, Prosper M., 73n
 • Whitman, Walt, 2
 • Wilkes, Charles, 100
 • Williams, Mentor L., 104, 114n
 • Williams, Stanley T., 39n
 • Willis, Nathaniel P., 73n
 • Wing-And-Wing, The, 94, 110n, 206, 218n
 • Winters, Yvor, 108n
 • Wordsworth, William, 218n
 • Wyandotté, 89-91, 106n, 108n, 109n, 112n, 126, 162n, 206, 219n